Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door het bezoeken en/of gebruiken van deze website verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Abonnement

Met het aanmaken van een account, is er een abonnement afgesloten voor een jaar. Dat wil zeggen 365 dagen (met uitzondering van en schrikkeljaar), ingaande op de dag van het aanmaken van het account. Een abonnement geeft recht op het plaatsen van een oproep op huizenoppassite.nl, welke ten aller tijde veranderd kan worden door de gebruiker, en het inzien van contactgegevens behorende bij de oproepen op huizenoppassite.nl. Het abonnement wordt niet automatisch verlengd. Er wordt geen restitutie verleend bij het vroegtijdig opzeggen van het abonnement.

Bij het aangaan van het abonnement verklaart de gebruiker

 • te aanvaarden dat de gegevens die de gebruiker invoert, worden opgeslagen door huizenoppassite.nl.
 • dat de gegevens die de gebruiker invoert juist zijn
 • geen illegale gegevens te plaatsen of illegale activiteiten te ontplooien op huizenoppassite.nl
 • de gegevens die op huizenoppassite. nl staan enkel te gebruiken om oppassers of oppasadressen te vinden met als doel een koppeling tot stand te brengen voor een oppasopdracht tussen gebruiker zelf en een andere gebruiker van huizenoppassite.nl
 • geen rechten te ontlenen aan de informatie die op deze website staat

Disclaimer

 • Huizenoppassite.nl is niet verantwoordelijk voor het tot stand brengen van en koppeling.
 • Huizenoppassite.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een tot stand gebrachte koppeling, zoals financiële of fysieke schade
 • Huizenoppassite is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit het gebruik van de website huizenoppassite.nl
 • Huizenoppassite garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren
 • Huizenoppassite is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de oproepen op deze website
 • Huizenoppassite kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie
 • Huizenoppassite heeft het recht een gebruiker het abonnement te ontnemen
 • De links op deze website naar websites van derden, zijn niet perse links die huizenoppassite.nl aanbeveelt en huizenoppassite.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik, of de beschikbaarheid van deze links
 • Het is niet toegestaan informatie op huizenoppassite te kopiëren zonder toestemming van de beheerder van huizenoppassite.nl
 • Huizenoppassite heeft het recht om de inhoud van de website, inclusief de algemene voorwaarden, ten allen tijde te wijzigen zonder aankondiging hiervan

Versie 25 juni 2016